Om Schyst

Om schyst

Schyst är handböcker för dig som vill kommunicera mer jämlikt. Syftet är att skapa medvetenhet för våra egna förutfattade meningar, andras perspektiv och allas lika värde. När vi kommunicerar utan att tänka efter förstärker vi omedvetet stereotyper och exkluderande normer.

Handböckerna har olika teman men alla fokuserar på kommunikation. Lite text, många bilder och nyttiga tips gör dom enkla att förstå och använda. Personerna på bilderna är riktiga människor som är den de utger sig för att vara – inga professionella modeller har använts.

Region Värmland har i uppdrag från regeringen att utveckla och göra Värmland ännu bättre. I Värmlandsstrategin slås fast att jämställdhet är en viktig framgångsfaktor för den utvecklingen. Schyst-konceptet är en del i arbetet för jämställd regional tillväxt, som ska stärka regionen genom att synliggöra både kvinnor och män och lyfta fram berättelser om ett jämställt Värmland. Dessutom vill vi göra begreppet jämställd tillväxt begripligt för alla. Målet är ett öppnare Värmland där alla känner sig inkluderade.

Om du har frågor eller funderingar kontakta:

Marianne Nilsson

Projektledare på Region Värmland
E-post: marianne.nilsson@regionvarmland.se
Tel: 054-701 10 54

Kristofer Brüngel

Kommunikatör på Region Värmland
E-post: kristofer.brungel@regionvarmland.se
Tel: 054-701 10 70

Läs mer på regionvarmland.se