Schyst bibliotek

Schyst kommunikation

Schyst! bygger på ett tankesätt som hjälper dig att bli mer medveten om hur du kan kommunicera jämställt, jämlikt och inkluderande. Konceptet lanserades av Region Värmland 2014.

Schyst bibliotek är ett material anpassat till dig som jobbar på bibliotek eller på annat sätt ansvarar för verksamheten.

Biblioteket har en viktig roll i samhället. Det är en av få platser dit människor kan komma och gå utan krav på motprestation. Alla människor är välkomna och alla har samma rätt att nyttja utbud och tjänster.

Biblioteket har ett tydligt uppdrag att ge alla människor tillgång till kultur, litteratur och bildning utifrån sina egna förutsättningar och behov. Du som arbetar här är en viktig pusselbit för att uppfylla bibliotekets demokratiska uppdrag.

Vi hoppas att du och dina kollegor vill vara med och utmana både era egna och allmänhetens normer och fördomar i syfte att nå fler människor.

Innehållet i Schyst bibliotek har formats inom ett pilotprojekt med deltagare från två bibliotek i Värmland samt samtalsintervjuer med personer utanför biblioteksvärlden, som alla har bidragit med värdefulla synpunkter och perspektiv.

Avdelningen för kulturutveckling,
Region Värmland