Schyst bibliotek
8

Andra visuella uttryck

Färger, typsnitt, layout och symboler är exempel på andra uttryck som sänder budskap och kommunicerar värderingar.

En del färger är laddade med budskap, på grund av normer eller för att fylla en viss funktion. Blått för pojkar och rosa för flickor är ett klassiskt exempel. Rött kan signalera fara men också att något är upptaget. Grönt associerar vi ofta till något miljövänligt, klimatsmart och hållbart.

Fler än vi tror är mer eller mindre färgblinda. Då är det svårt att se kontraster och färgerna flyter ihop. Den vanligaste typen är röd-grön färgblindhet. Det finns även gul-blå färgblindhet.

Att ta hjälp av illustrationer och film kan också vara ett sätt att nå fler och bryta den norm som får bibliotek att kommunicera i skrift.

Schysta tips

  • Bokstäver får sin karaktär genom val av typsnitt. Har du till exempel tänkt på att ett mjukt typsnitt ofta används när budskapet riktar sig till kvinnor och ett kraftigt typsnitt när budskapet riktar sig till män?
  • Valet av typsnitt kan också underlätta läsningen. Det är viktigt för att säkerställa att även personer som ser dåligt, har svårt att läsa eller inte har svenska som modersmål förstår budskapet.
  • Att göra en film kräver inte mer än en smart telefon och är ett bra sätt att komplettera information i skrift. Lägg till en berättarröst och textning så når ni dessutom personer som inte ser eller hör så bra.

Övning: Jobba tillsammans!

  • Vilka symboler och andra visuella intryck kan hjälpa er att kommunicera schyst på biblioteket och inkludera fler?
  • I vilka sammanhang skulle det vara schyst att kommunicera med hjälp av illustrationer eller film för att nå fler?
  • Finns det några symboler eller färger som ni vill undvika för att inte förstärka normer och stereotypa föreställningar eller signalera ett budskap ni inte står för?