Schyst bibliotek
7

Bilder har ett eget språk

Visst kan en bild säga mer än (tusen) ord. Den skickar blixtsnabbt sitt budskap till mottagaren som reagerar utan att tänka efter. Vi ser det vi ser. Dessutom bidrar våra egna uppfattningar och erfarenheter till vad vi tolkar in i bilden.

 • Tänk efter vad eller vem som visas i bild och varför.
 • Tänk efter vad eller vem som inte visas och varför.
 • Tänk efter vad ni vill berätta med bilden.

Vad vi känner och drar för slutsatser beror på många saker:

 • Motiv
 • Personernas uttryck och samspel
 • Beskärning och storlek
 • Samverkan med rubrik och text

Schysta tips!

 • Agera medvetet i varje steg.
  • När bilderna tas
  • När bilderna väljs ut
  • När bilderna publiceras
 • Kanske har ni sparat arkivbilder som återanvänds i olika sammanhang. Ta för vana att regelbundet gå igenom dessa bilder. Kasta bort dem som känns omoderna och komplettera med nya schysta bilder.
 • Ställ krav på schysta bilder om det är någon annan som ansvarar för er bildbank (till exempel kommunens kommunikationsavdelning).
 • Det är viktigt att få känna igen sig själv på bild i bibliotekets informationsmaterial. De som inte är representerade, upplever troligen inte heller att biblioteket är till för dem. Tänk mångfald!
 • Tänk på att perspektivet i bilden påverkar hur innehållet uppfattas. En person som fotograferas uppifrån kan upplevas som förminskad. Tas bilden underifrån signaleras istället makt och överlägsenhet.
 • Det är vanligare att män på bild är aktiva (till exempel håller på med en arbetsuppgift, diskuterar och debatterar, är klädda i relevanta arbetskläder) än att kvinnor är det. De är istället passiva och kanske inte ens fotograferade i sin professionella miljö.
 • Kvinnor ser ofta glada ut på bild, ler och lägger huvudet på sned. Män avbildas med självsäker kroppshållning och neutrala miner.
 • Om det är flera personer på samma bild – se till att samspelet mellan dem upplevs jämlikt.
 • Om det är du själv som ska fotograferas – tänk på hur du vill uppfattas. Kvinnor uppmanas oftare än män att ”hitta på nåt roligt” eller att fotograferas i en miljö som inte har med sin yrkesroll att göra. Ställ aldrig upp på något du inte själv vill!

Övning: Jobba tillsammans!

Omslag till tidningar och magasin är ofta utformade enligt stereotypa förställningar om vad en tänkt målgrupp attraheras av. Därför är tidsskriftshyllan ett bra ställe att gå till för att träna förmågan att upptäcka och genomskåda rådande normer.

Gör så här

Samla arbetsgruppen vid bibliotekets tidskriftshylla – alternativt samla ihop ett antal magasin inom olika intresseområden med personer på omslaget. Fördela dem mellan er och analysera först omslaget enskilt med hjälp av följande frågor:

 • Vem tror du är målgrupp för magasinet?
 • Vad säger personens/personernas kroppsspråk?
 • Vad säger personens/personernas blick?
 • Säger bilderna något om genus, det vill säga om förväntningar, föreställningar och fördomar om kvinnor och män?
 • Varför tror du att redaktionen valt att fotografera personerna på detta sätt?
 • Påverkar val av typsnitt, rubriker och färgsättning din upplevelse?
 • På vilket sätt är rubriker och annan text anpassad till en tänkt målgrupp?

Prata om

 • Presentera omslag och era tankar för varandra.
 • Tänk tvärtom! Vad händer med budskap och innehåll om ni låter kvinnor och män byta plats på omslagen?