Schyst bibliotek
11

Det digitala biblioteket

Det är viktigt att lätt hitta rätt inne på biblioteket. Lika viktigt är det att webbplatsen är användarvänlig och lättnavigerad. En länk till hjälp ska vara väl synlig.

Allt fler upptäcker hur bekvämt, snabbt och enkelt det är att gå till biblioteket via internet. Det är öppet dygnet runt och tillgängligt inte bara från hemdatorn utan var vi än är med en smart telefon eller surfplatta. Det finns appar både för att läsa och lyssna på e-medier.

Det digitala biblioteket är på så sätt både en mötesplats som erbjuder smarta funktioner och en kommunikationskanal för hela bibliotekets verksamhet och utbud. Tänk på att det ska vara lätt att hitta till information och e-tjänster som man som webbesökare kanske inte ens vet finns.

webbriktlinjer.se finns information om lagar och regler runt webb och digitala miljöer.

Övning: Jobba tillsammans!

Den här övningen syftar till att granska kommunikationen på bibliotekets webbplats. Övningen kan göras mellan två arbetsträffar för att sedan följas upp nästa gång ni jobbar tillsammans.

Gör så här

  • Surfa runt på er webbplats. Gör skärmdumpar som visar både bra och mindre bra exempel med tanke på schyst kommunikation.
  • Dokumentera vad som visas på startsidan, hur medietips presenteras, hur medier kategoriseras på webben och hur det går att hitta information om specifika tjänster som till exempel Legimus.

På nästa arbetsträff

Titta på skärmdumparna tillsammans och prata om:

  • Några bra exempel och några mindre bra. Vad kan förbättras?
  • Finns det information på fler språk än svenska?
  • Hur används bilder, illustrationer, symboler och film.
  • Finns det några exempel där utryck och innehåll präglas av rådande normer?
  • Finns det några exempel där ni medvetet eller omedvetet brutit mot normerna?

Gör ett självtest!

  • Testa praktiskt hur användarvänlig webbplatsen är. Skriv ned en fråga eller sökuppdrag till en kollega på en lapp. Kollegan får sedan själv beskriva hur hen hittade svar på frågan och om det var lätt eller svårt. Notera eventuella brister eller svårigheter och åtgärda dem löpande så blir webbplatsen allt bättre med tiden.

Gör en löpande uppföljning

Gå regelbundet igenom tips och inlägg som ni har publicerat på webben och i sociala medier.

  • Hur ser könsfördelningen ut mellan författarna?
  • Visar tipsen en mångfald av människor, kulturer, intressen och språk?