Schyst bibliotek
2

Du är en kommunikatör

Din formella yrkestitel säger kanske något helt annat, men så snart du gör ett inlägg i sociala medier, uppdaterar tipslistan på webben, mejlar, träffar besökare, svarar i telefon, syns som pop up-bibliotek eller bjuder in till en aktivitet är du i praktiken kommunikatör.

Du och dina kollegor är viktiga för att alla människor ska uppleva att de är välkomna i det offentliga rum som biblioteket utgör. Genom att bli mer medvetna om ert sätt att kommunicera kan ni gemensamt bidra till ett schyst samhälle.

Kommunikation och bemötande hänger ihop. Allt vi gör kommunicerar och till vår hjälp har vi olika verktyg såsom ord, bilder, illustrationer, symboler, ljud, kroppshållning, blickar, ansiktsuttryck och konkreta handlingar.

Kommunikation sker också indirekt. Hur olika medier kategoriseras och placeras på biblioteket sänder viktiga signaler till besökarna, liksom hur ni kommunicerar i sociala medier, vilka medier som lyfts fram och vilka evenemang ni deltar i eller bjuder in till.