Schyst bibliotek
13

Ett avstamp för framtiden och ett schyst bibliotek

Schyst bibliotek är ett omfattande material som innehåller många övningar och förslag till diskussioner. Genom att använda det tillsammans i arbetsgruppen gör ni ett gemensamt utvecklingsarbete som kommer att göra skillnad.

Schysta tips!

 • Här listas ett antal schysta tips från de två bibliotek som deltagit i pilotprojektet Schyst bibliotek under våren 2018.
 • Prata regelbundet i personalgruppen om schyst kommunikation. Annars är det lätt att falla tillbaka i gamla mönster.
 • Repetera innehållet och gör regelbundet vissa övningar igen.
 • Bestäm hur ofta en granskning av den egna kommunikationen med tanke på Schyst bibliotek ska genomföras.
 • Gå igenom Schyst bibliotek och hur ni vill jobba med schyst kommunikation med alla nya medarbetare.
 • Låt Schyst kommunikation bli en naturlig del av arbetet.
 • Fortsätt att spana efter bra och mindre bra exempel på schyst kommunikation i andra sammanhang och medier.
 • Hjälp varandra!

Övning: Schyst direkt!

Det finns säkert en hel del när det gäller bibliotekets kommunikation som du känner att du vill ta tag i direkt. Oavsett hur medvetet ni tidigare har jobbat med schyst kommunikation, så finns det alltid delar som kan förbättras.

Ta en stund för dig själv och blicka tillbaka i det här arbetsmaterialet och de anteckningar du har gjort.

 • Lista minst tre saker som du tycker att ni ska åtgärda direkt.
 • Sammanställ era idéer till en gemensam bruttolista.
 • Sortera idéerna – flera av dem hänger säkert ihop eller blir en följd av varandra.
 • Prioritera 3-5 åtgärder, bestäm vem som är ansvarig och gör en tidsplan som även inkluderar uppföljning.

Spara den långa gemensamma listan och låt den vara ett levande dokument där punkter både kan strykas och läggas till.