Schyst bibliotek
3

Ett bibliotek för alla

Det finns människor som direkt gillar, känner sig trygga och trivs på biblioteket. Personer som lätt hittar rätt till det utbud av medier, tjänster och aktiviteter de har behov av och uppskattar. De använder regelbundet biblioteket och tvekar inte att ta kontakt med personalen.

Det finns också människor som idag inte använder biblioteket. De lånar inte medier och deltar inte i de aktiviteter som står på programmet.

Alla är kanske inte intresserade. Men bland dem finns också personer som, trots ett intresse, inte känner att biblioteket är till för dem. Kanske är de obekväma i bibliotekets miljö eller upplever att verksamheten inte är öppen för just dem. Genom att kommunicera schyst kan biblioteket nå fler.

Övning: Jobba tillsammans!

Egen reflektion och observation

Vilka är de vanligaste besökarna på ert bibliotek? Tänk på personer som återkommer regelbundet, som hittar i lokalerna och som tar kontakt med personal eller med andra besökare.

Gör egna observationer under en begränsad tidsperiod (två timmar, en arbetsdag, en vecka). Ha papper och penna till hands för att notera vad du ser och hör.

Observera vilka besökare som kommer till biblioteket, hur de rör sig i lokalerna, vem frågar om hjälp, vem hittar det hen söker, vem behöver leta. Och så vidare.

Tillsammans på arbetsträffen

Ta fram papper och pennor. Gå ihop i mindre grupper. Skissa de typpersoner  som ni har observerat.

Prata om

  • Vad kännetecknar de människor ni vanligtvis möter på biblioteket?
  • Vad har de gemensamt?
  • Vad kan det vara som gör att just dessa personer känner sig välkomna, trygga och inkluderade på biblioteket?

Låt samtalet fortsätta

  • Finns det människor som inte rör sig lika naturligt eller som inte hittar i lokalerna? Vad kännetecknar dem? Kan ni se/förstå varför de känner sig mindre bekväma på biblioteket?

Vänd på frågeställningen

  • Finns det människor som ni inte alls möter på biblioteket? Prata om vilka dessa är. Kan det finnas normer, fördomar och föreställningar som gör att någon inte känner sig välkommen, utan känner sig otrygg eller exkluderad?