Schyst bibliotek
10

Ett schyst besök på biblioteket

Rum designas olika beroende på hur besökare bör röra sig eller för att synliggöra utvalda delar av ett utbud. Det finns varuhus som leder in kunderna på en bana genom butiken för att de inte ska missa något. Livsmedelsbutiker placerar mejerivaror längst in i lokalerna eftersom alla kunder då automatiskt exponeras för butiksreklam, erbjudanden och frestelser.

Om biblioteket designades efter samma tankesätt skulle avdelningen för skönlitteratur på svenska kunna placeras längst in i lokalerna. Då blir det lättare för alla att hitta till hyllor med andra medier än böcker, att exponera de nationella minoritetsspråken, låta medier på många språk synas bättre och lyfta fram tillgängliga medier.

Schysta tips!

 • Så snart du namnger en kategori – tänk på att göra olika medier synliga.
 • Blanda medier på flera språk i nyhetsskyltningen.
 • Skylta inte bara i text utan dra även nytta av symboler och illustrationer.
 • Marknadsför och informera om bibliotekets digitala tjänster.
 • Träna på hur den tekniska utrustning som finns på biblioteket fungerar så att du kan visa den som behöver hjälp för att till exempel lyssna på taltidningar, ladda ned e-böcker, e-ljudböcker och talböcker.
 • Involvera funktionsrättsföreningarnas representanter* för att granska och utveckla bibliotekets verksamhet, tillgänglighet och bemötande. Här finns personer som är experter på behov som kan vara svåra att ha koll på. De ger gärna både tips och rekommendationer som är värdefulla för att biblioteket ska kunna leva upp till uppdraget att vara till för alla.
 • Tala till den person som behöver hjälp – inte till tolk, personlig assistent, ledsagare eller annat sällskap.

* Funktionsrätt Värmland består av ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit sig samman. Visionen är ett samhälle för alla.

Övning: Jobba tillsammans!

Den här övningen handlar om att titta närmare på kommunikationen i biblioteksrummet. Övningen kan göras mellan två
arbetsträffar för att sedan följas upp nästa gång ni jobbar tillsammans.

Gör så här

Använd mobilkameran för att dokumentera hur ni kommunicerar i ord, bilder eller på andra sätt med personer som besöker biblioteket.

 • Hur är det skyltat utanför entrén?
 • Vad är det första som möter besökarna?
 • Hur och var finns information om var man kan få hjälp?
 • Hur är det skyltat för att alla ska kunna hitta till rätt avdelning eller aktivitet?
 • På vilket sätt marknadsförs och visas tillgängliga medier?
 • Hur får besökarna praktisk information om toaletter och skötrum, öppettider, låna/lämna tillbaka, låneregler, trivselregler?
 • Hur marknadsförs det digitala biblioteket i bibliotekslokalerna? Kom överens om en sista dag för att mejla bilderna till en kollega som samlar ihop, sorterar och ansvarar för att presentera bilderna nästa gång ni ses.

På nästa arbetsträff

Titta på bilderna tillsammans och prata om:

 • Vad är ert helhetsintryck av den kommunikation som sker på biblioteket?
 • Prata speciellt om det fysiska rummet med tanke på de perspektiv som tas upp i Schyst bibliotek – jämställdhet, jämlikhet och mångfald.
 • Hur kan er kommunikation utvecklas med tanke på schyst?

Övning: Jobba tillsammans!

Den här övningen fördjupar analysen av kommunikation i biblioteksrummet och fokuserar på placering och exponering av medier.

Övningen kan göras mellan två arbetsträffar för att sedan följas upp nästa gång ni jobbar tillsammans.

Gör så här

 • Använd mobilkameran för att dokumentera hur olika medier skyltas och presenteras – rekommendationer, tips, temahyllor, kategorisering och egna system för sortering/gruppering av medier. Försök att fånga hur ert eget bibliotek har valt att inreda med olika avdelningar.
 • Kom överens om en sista dag för att mejla bilderna till en kollega som samlar ihop, sorterar och ansvarar för att presentera bilderna nästa gång ni ses.

På nästa arbetsträff

Titta på bilderna tillsammans och prata om:

 • Vad är ert helhetsintryck av denna typ av kommunikation på biblioteket?
 • På vilket sätt kan de nya tankar som ni har fått genom Schyst bibliotek bidra till att utveckla innehållet i medietips, rekommendationer och temahyllor?
 • Kan ert bibliotek inredas på ett schystare sätt?