Schyst bibliotek
5

Mångfald?

Ord och bilder spelar roll

Vi reflekterar sällan över exakta ordval och uttryck. Omedvetet kan det hända att vi förstärker normer och fördomar, utan att mena något illa.

Samhället består av en mångfald av människor.

Alla ska kunna känna sig sedda, inkluderade och representerade i samhället.

  • Det spelar roll vad som sägs och visas.
  • Det har betydelse att det sägs och visas.
  • Det är viktigt hur det sägs och visas.

Det har också betydelse vad som inte sägs och vad som inte visas.

Som användare av bibliotekets tjänster är det viktigt att känna igen sig själv och kunna tänka ”det där skulle kunna vara jag”.

Den mångfald som präglar samhället ska även synas i bibliotekets kommunikation.

Det är vi människor som formar normerna vilket gör att vi också har makten att förändra dem. Ett talesätt som är värt att ta till sig:

”Om vi gör som vi alltid har gjort, kan vi aldrig förvänta oss en förändring”.