Schyst bibliotek
1

Schyst är ett ständigt pågående arbete

I Schyst bibliotek varvas textavsnitt med schysta tips, diskussionsförslag och övningar att göra tillsammans på arbetsplatsen, förslagsvis under ett halvår.

Materialet är utformat med tanken att ni läser och arbetar med innehållet i kronologisk ordning. Vår önskan är att det ska ge inspiration och insikter som bidrar till schyst kommunikation.

Bestäm er!

Börja med att göra en egen plan för hur ni ska arbeta med Schyst bibliotek. Det är viktigt att avsätta tid för egen inläsning, gemensamma arbetsträffar och uppgifter att göra mellan arbetsträffarna.

Schyst bibliotek är en långsiktig satsning som ni gör tillsammans!

Förberedelser

Flera av övningarna handlar om att granska, om att skapa medvetenhet och att utveckla bibliotekets kommunikation i olika kanaler. Det är därför en bra idé att redan från start samla ihop allt möjligt eget informations- och marknadsföringsmaterial från de senaste åren.

Till exempel:

  • Inlägg i sociala medier
  • Innehåll på webbplatsen
  • Annonser
  • Information om bibliotekets verksamhet
  • Evenemangskalendrar
  • Aktivitetsinbjudningar
  • Trycksaker och affischer
  • Bloggar

…och säkert en hel del annat!

Spana utanför biblioteket

Att jobba med Schyst bibliotek och bli mer medveten om hur stor betydelse ord- och bildval har för hur kommunikation upplevs, gör det enklare att lägga märke till både goda och avskräckande exempel.