Schyst bibliotek
9

#Syntolkning solnedgång över bostadsområde. Vatten i förgrunden och hus i bakgrunden.

Sociala medier

Sociala medier är en marknadsförings- och informationskanal för biblioteket. Den stora fördelen är att du når många snabbt och samtidigt. Med en uttalad och medveten policy för sociala medier kan denna kanal bidra till en bra dialog med följarna.

Schysta tips!

  • Spara inlägg i sociala medier och ta för vana att regelbundet analysera dem med tanke på schyst.
  • Skriv ner några enkla punkter för hur, när och i vilket syfte ni vill kommunicera i sociala medier. Se till att policyn förankras och även förmedlas till nya medarbetare.
  • Fördela behörigheterna att administrera bibliotekets konton med tanke på schyst kommunikation.
  • I sociala medier kommer feedback ofta snabbt. Rätt hanterad är den ett bra verktyg för att få kunskap om hur verksamheten fungerar. Använd feedback från följarna som underlag till diskussion och ständiga förbättringar.
  • Syntolka inlägg i sociala medier så når ni även personer med synnedsättning.
  • I sociala medier blir det tydligt vilka värderingar biblioteket står för. Visa i ord, bild och handling att alla är välkomna.