Schyst dans
2

Maktstrukturer blir tydliga

Föreställningen har successivt fått sin form och sitt innehåll tillsammans med elever i årskurs 8 och 9 på Mariebergsskolan i Karlstad. Under några veckor inredde Sofia och Carl Olof ett rum innanför skolans huvudentré. Där fanns både egna arbetsplatser och en soffhörna för de ungdomar som ville vara där. I arbetet med att ta fram dansföreställningen fick eleverna bland annat markera på en karta de platser de upplevde som trygga respektive otrygga inom skolans område. Eleverna har även bidragit genom att reflektera över sin egen kropp, andras kroppar, sexualitet och en dikt av Karin Boye.

Arbetet med föreställningen har tagit avstamp i samtal om jämställdhet, mansnorm, kvinnonorm och heteronorm. Med ett normkritiskt synsätt ändras fokus från den som är annorlunda till att synliggöra de maktstrukturer som påverkar våra uppfattningar om vad som anses vara normalt.

Filmaren Gro Westgård har deltagit i hela den konstnärliga processen. Förutom att dokumentera skolans miljöer har hon även intervjuat både elever och personal. Filmen och rösterna är en bärande del av föreställningen.