Schyst dans
1

Min trygga plats

– ett klassrum, en klass, en lektionstimme

Föreställningen MIN TRYGGA PLATS är ett collage av scener med dans, text och film där skådespelaren Sofia Wretling och koreografen Carl Olof Berg använder sina kroppar och röster för berättelser om normer, överlevnad och mod. Platsen är elevernas vanliga klassrum. Texter och ord lånas från många olika håll – eleverna får höra ord från en norsk reklamfilm, en hittad dagbok, en berömd svensk lesbisk diktare och brandtal av en prisad normbrytare och en skjuten politiker. Eleverna får se två kroppar dansa tillsammans.

Det här är en klassrumsföreställning som vill motverka och problematisera det faktum att kvinnor och män ofta antas vara varandras motsatser. Med hjälp av dans och teater är tanken att synliggöra och höja medvetandet kring dessa normer.

Sofia och Carl Olof representerar två förhållandevis stereotypa vita medelålders kroppar i kategorierna kvinna och man. Samtidigt bär de på erfarenheter från den egna uppväxten och livet som säger något annat – som minner om känslan av att inte passa in i den vedertagna normen om vad tjejer respektive killar förväntas vara, tycka och göra.

Föreställningen hade premiär 29 januari 2016 på Mariebergsskolan i Karlstad.