Schyst dans
3

Så här börjar det!

”Hej. Det börjar nu. Eller, det har egentligen redan börjat.

Välkommen till MIN TRYGGA PLATS med Sofia och Carl Olof. Det här är en föreställning, om just din föreställning om våra kroppar.

I den här föreställningen kan du, oavsett kön, välja att identifiera dig med antingen Sofia eller Carl Olof, båda två på samma gång, den som sitter bredvid dig, eller kanske ingen alls.

Men det är ok att prova, jag lovar.

Du kommer få höra ord från en norsk reklamfilm, en hit tad dagbok, en berömd svensk lesbisk diktare och brandtal av en prisad normbrytare och en skjuten politiker. Du kommer få se två kroppar dansa tillsammans.

Min trygga plats kan mycket väl vara din otrygga plats, och din trygga plats kan bli min otrygga plats. Kanske vill du skapa trygghet för dig själv och din omgivning, kanske vill du skapa otrygghet.

Det är det vi vill prata om. Men först, en presentation. ..”