Schyst dans
2

Diskutera

Diskutera i mindre grupper

Är ni många så dela gärna in er i mindre diskussionsgrupper. Fundera tillsammans
på dessa frågor.

Hur upplever du att Sofia och Carl Olof använder sitt kroppsspråk i föreställningen?

Hur upplever du samspelet mellan Sofia och Carl Olof?

Upplever du att deras kroppsspråk säger något om våra förväntningar, föreställningar och fördomar om hur kvinnor och män förväntas vara? Hur då?

Vad tror du att de vill förmedla med de muntliga berättelser som
finns med i föreställningen?

Vilka känslor och tankar väckte föreställningen hos dig?

Fortsätt diskussionen i den större gruppen

Låt den som vill dela med sig av sina svar på frågorna och vad som diskuterades i
den mindre gruppen. Håller ni med varandra eller har ni olika tankar?