Schyst dans
3

Fördjupning

Här är ytterligare några bilder! „

  • Vilket budskap upplever du att Carl Olof och Sofia förmedlar i de här bilderna?
  • Spelar det någon roll hur de är klädda och vad de har för prylar?

Diskutera även

  • Vad är det viktigaste du kommer ihåg från föreställningen?
  • Har något av det du fått se och uppleva förändrat din egen inställning till våra föreställningar om manligt och kvinnligt?