Schyst dans
1

Övning

Här visas några bilder kopplade till föreställningen så att det ska bli lättare för dig att minnas vad du tänkte, kände och tyckte.

Tips till dig som samtalsledare

Det är viktigt att samtalet inte fastnar i vad enskilda personer i gruppen tycker är normalt eller inte, eller hur man själv ser på olika grupper. Du som samtalsledare får poängtera att vi nu ska diskutera vad som anses normalt i samhället idag, vad som är vanligast att se i sociala sammanhang och hur man ser på olika grupper i samhället i stort.