Schyst företagsrådgivning

Schyst företagsrådgivning

Schyst företagsrådgivning är en handbok med inspiration för att skapa medvetenhet om vilken betydelse våra val av ord, bilder och förebilder samt vårt bemötande har för att fler ska se företagande som en möjlighet för dem.

Handboken innehåller schysta tips om ordval och bildkomposition men också råd kring det personliga mötet och att bjuda in till arrangemang. Handboken riktar sig främst till de personer som i olika roller jobbar företagsfrämjande.

Schyst företagsrådgivning är producerad av Region Värmland inom projektet Verksamt Värmland.

Verksamt Värmland Anna Stålhammar, Pia Sötterman, Benjamin Nyqvist
Jämställdhetsstrateg Marianne Nilsson
Texter Katarina Averås (frilans)
Bilder Øyvind Lund (frilans)
Illustrationer ingimage.com
Grafisk form Lars Falkman (RV), Håkan Gidebratt (frilans)

Tack till alla företagare som ställt upp på bild för att illustrera olika aspekter kring mångfald och jämlikhet i handboken.