Schyst företagsrådgivning

Schyst kommunikation

Den här handboken finns för dig som är företagsrådgivare eller i andra sammanhang möter personer som har en idé, ska starta eller vill utveckla ett befintligt företag.

Normer och föreställningar kan begränsa människors livsval vilket får konsekvenser för såväl individer och företag, som samhället i stort. Vi vill alla leva på platser där vi får möjlighet att förverkliga våra drömmar. Innehållet tar därför avstamp i det uppskattade Schyst-konceptet och har succesivt vidareutvecklats i workshopform med småföretagare och företagsrådgivare samt i dialog med forskare inom jämställt företagsfrämjande.

Genom att fler blir mer medvetna om kraften i schyst kommunikation, och genom att spräcka långlivade myter om vem som är företagare och vad som är ett riktigt företag, kommer idéer att bedömas utifrån sin verkliga potential.

Du och din organisation kan bredda målgrupperna och attrahera fler personer. Det är ett långsiktigt arbete – men det är vår övertygelse att schyst kommunikation i förlängningen ger fler företag.

Handboken är efterfrågad av företagsrådgivare och småföretagare vi har träffat i arbetet med att skapa förutsättningar för fler företag och ett starkare näringsliv här i Värmland. Se den som en inspirationskälla som kompletterar övrigt jämställdhets- och inkluderingsarbete i din organisation.

Personerna du ser på bild i handboken är alla företagare i Värmland.