Schyst företagsrådgivning
6

Ordval gör skillnad

Genom våra ordval kan vi inkludera och nå fler människor. Värdeladdade och könsbestämda ord och uttryck riskerar att förstärka fördomar och föreställningar. Svepande generaliseringar och antaganden utesluter direkt personer som bryter mot normen.

Näringslivets och ekonomernas fackord kan vara svåra att förstå, upplevas som hinder och även missförstås.

När du kommunicerar med personer du inte känner väl eller ser framför dig, till exempel i ett första mejl, på telefon eller i skriftligt informationsmaterial, är ett enkelt språk med lättlästa meningar att föredra. Myndighetsspråk kan verka avskräckande. Undvik dessutom liknelser och ironi.

Schysta tips!

  • œAnpassa språket till den person du möter och var i sin egen process denna befinner sig. Det finns situationer då du behöver hitta alternativa uttryck till fackord som till exempel affärsplan, affärsidé och skala upp. Använd istället konkreta beskrivningar av vad du menar.
  • œ Undvik att förstärka normerna med uttryck som till exempel kvinnlig vd, manlig frisör, utländsk entreprenör, kvinnlig arbetsplats, manlig bransch och ung företagsledare. Tilläggen får det att låta som om det är något konstigt att vara kvinna, man, ha utländsk bakgrund eller vara ung i just dessa roller. Säg enbart vd, frisör, entreprenör, arbetsplats, bransch och företagsledare.
  • œ Omedvetet använder vi olika ord mer när vi pratar om kvinnor och män – till exempel stark, pondus, söt, offensiv, kraftfull, försiktig och risktagande. Tänk över hur du använder värdeladdade ord.