Schyst företagsrådgivning
8

Riktiga företagare?

Andra visuella uttryck

Färger, typsnitt, layout och symboler är exempel på fler uttryck som sänder budskap och kommunicerar vilka värderingar vi står för.

Tänk på hur du använder färger och typsnitt. En del färger är laddade med budskap. Blått för pojkar och rosa för flickor är ett exempel. Rött kan signalera fara men också att något är upptaget. Grönt associerar vi ofta till något miljövänligt, klimatsmart och hållbart eller att något är ledigt. Sirliga typsnitt används ofta när vi riktar oss till kvinnor, kraftiga typsnitt när målgruppen är män.

Tänk till exempel på den vanliga symbol som visar vägen in till ett område med många företag. Illustrationen av en fabrik förstärker normen att ett riktigt företag finns inom tillverkningsindustrin. Hur många tjänsteföretag håller till i en traditionell verkstad?

Schysta tips!

  • œUnderlätta läsningen genom valet av typsnitt. Det är viktigt för att säkerställa att även personer som ser dåligt, har svårt att läsa eller inte har svenska som modersmål förstår budskapet.
  • œUndvik färger som är svåra att se för den som är färgblind. Den som är färgblind har svårt att se kontraster och färgerna flyter ihop. Den vanligaste typen är röd-grön färgblindhet. Det finns även gul-blå färgblindhet.
  • œFörstärk ett budskap med en symbol. Illustrationer kan vara till stor hjälp för att förstå till exempel en beskrivning eller instruktion. De kan också vara ett sätt att bryta den samhällsnorm som innebär att vi ofta kommunicerar i skrift.
  • œGör video med ett budskap per film. Lägg på berättarröst och texta alltid. Att göra video kräver inte mer än en smartphone och är ett bra sätt att till exempel förklara hur en ansökan ska fyllas i, konsekvenserna av ny lagstiftning eller hur en affärsplan kan se ut.