Schyst företagsrådgivning
1

Du är en kommunikatör!

Allt vi gör kommunicerar! Vi använder till exempel ord, bilder, illustrationer, symboler, ljud, kroppshållning, blickar, ansiktsuttryck och konkreta handlingar. När du säger något, skriver ett brev, svarar i telefon, möter andra människor, presenterar ett projekt eller bjuder in till en aktivitet är du i praktiken kommunikatör.

Alla medarbetare kan genom mer medveten kommunikation bidra till att organisationen upplevs som schyst. Vårt sätt att kommunicera är avgörande för om människor ska känna sig inkluderade och välkomna, eller exkluderade och osynliga.

I slutet av handboken finns en ordlista med definitioner av ord som kan vara bra att ha koll på när du läser vidare. Där förklaras till exempel ord som jämställdhet, mångfald, normer och genus. När vi i fortsättningen använder ordet företagsrådgivare menar vi alla de personer som i olika roller jobbar företagsfrämjande.