Schyst företagsrådgivning
10

Mångfald?

Få fler deltagare

Hur du bjuder in till och utformar en aktivitet har betydelse för om du når de personer du vill ska delta. Tänk på att allt från tema, punkter på dagordningen och inbjudans utformning till val av föreläsare, moderator och plats antingen kan bredda eller minska basen för rekrytering av deltagare.

Nyttan av att vara med i ett företagarnätverk ökar när det samlar människor med olika bakgrund, kön, ålder, drivkrafter, kunskaper, kompetens, erfarenheter och från olika branscher och bolagsformer. Frågeställningar som debatteras ur fler perspektiv får intressantare svar.

Schysta tips!

  • œFundera över vilka nätverk som kan behövas för att attrahera fler företagare i ditt område.
  • œTa chansen att lyfta fram förebilder i samband med arrangemang.
  • œFundera över vilka du har svårt att nå och locka med de aktiviteter som erbjuds. Kan du utforma inbjudan på ett annat sätt? Finns det fler och mer träffande kommunikationskanaler? Ett sätt kan till exempel vara att samverka med nätverk för företagande kvinnor, studenter och olika branschintressen.