Schyst företagsrådgivning
7

Förstå bildspråket

En bild säger mer än ord. Vi ser det vi ser samtidigt som våra egna uppfattningar och erfarenheter bidrar till hur vi tolkar bilden.

 • œTänk efter vad eller vem som visas i bild och varför.
 • œTänk efter vad eller vem som inte visas och varför.

Vad vi känner och drar för slutsatser beror på många saker:

 • œMotiv
 • œPersonernas aktivitet, uttryck och eventuella samspel
 • œBeskärning och storlek
 • œSamverkan med rubrik och text

En av de mest förväntade bilderna för att illustrera framgångsrikt företagande, lönsamhet och innovationskraft är en vältränad man i proper kostym, ibland på väg att bestiga ett högt berg. Den vill få oss att se på risktagande som något positivt, beundra hjälten som tagit sig an uppgiften och hans självsäkra steg mot toppen.

Schysta tips!

 • œ Agera medvetet i varje steg:
  1. Vid beställning av bilderna
  2. När bilderna tas
  3. När bilder väljs ut
  4. När och var bilder publiceras
 • œGå regelbundet igenom arkivbilder. Kasta bort dem som känns omoderna och komplettera med nya schysta bilder. Se till att arkivet innehåller bilder på förebilder, personer som på något sätt bryter normen om vem som är företagare och vad som är ett riktigt företag.
 • œFotografera män och kvinnor på liknande sätt och i en miljö som är relevant för budskapet. Om det är flera personer på samma bild – se till att samspelet mellan dem upplevs jämlikt. Det är vanligare att män på bild är aktiva (till exempel håller på med en arbetsuppgift, diskuterar och debatterar, är klädda i relevanta arbetskläder) medan kvinnor är passiva. Kvinnor ser ofta glada ut på bild, ler och lägger huvudet på sned. Män avbildas med självsäker kroppshållning och neutrala miner.
 • œPerspektivet i bilden påverkar hur innehållet uppfattas. En person som fotograferas uppifrån kan upplevas som förminskad. Tas bilden underifrån signaleras istället makt och överlägsenhet.
 • œOm det är du själv som ska fotograferas – tänk på hur du vill uppfattas. Kvinnor uppmanas oftare än män att ”hitta på nåt roligt” eller att fotograferas i en miljö som inte har med sin yrkesroll att göra. Ställ aldrig upp på något du inte själv vill.