Schyst företagsrådgivning
2

Företagsledare

Ord och bilder spelar roll

Vi tänker inte alltid över exakta ordval och uttryck. Omedvetet, och utan att mena något illa, förstärker vi då hur olika personer förväntas vara. Vi begränsar också räckvidden för budskapet, det vill säga vilka människor vi når fram till.

Samhället är en mångfald av människor. För att nå fler måste vi bli mer inkluderande när vi kommunicerar. Ingen ska missa möjligheten att förverkliga sina idéer för att vi uttrycker oss eller agerar omedvetet.

  • œ Det spelar roll vad som sägs och visas.
  • œ Det har betydelse att det sägs och visas.
  • œ Det är viktigt hur det sägs och visas.

Det har också betydelse vad som inte sägs och visas. Det är viktigt för de flesta av oss att känna igen sig själv i de bilder som syns i miljöer vi vill vara i eller verka inom – i det här fallet bilder som visar en variation av företagare inom många olika branscher.

En del som driver ett socialt arbetskooperativ har varit sjukskrivna länge och i utanförskap. Att vi är företagare verkar förvåna väldigt många. De tror att vi går på något sorts samhällsstöd.”

Anna Eriksson har med flera andra kooperatörer varit med och drivit Jössenavet. Det är ett socialt arbetskooperativ i Arvika där kooperatörerna skapar sina egna arbeten utifrån behov och förmågor.