Schyst företagsrådgivning
4

Spräck myterna!

Forskare som studerar entreprenörskap och jämställdhet har identifierat flera starkt förankrade myter.

Myter:

– Kvinnor är tveksamma till att låta företaget växa, medan män vill satsa på tillväxt.

– Kvinnor har inte resurser att satsa på hög tillväxt, män har det.

– Kvinnors företag underpresterar, mäns företag presterar väl.

– Kvinnor är försiktiga och undviker risker, män är ambitiösa och risktagande.

– Kvinnor strävar inte efter att gå med vinst eller att driva företag med lönsamhet, män gör det.

I forskningsresultaten finns inga bevis för att någon av myterna som listas här ovan skulle vara sanna. Trots detta, lever de vidare eftersom kvinnor oftare framställs som mer försiktiga, förutsätts vara mindre intresserade av att driva företag med tillväxtpotential och har dåligt självförtroende.

Kvinnor som söker riskkapital får andra sorters frågor än män av finansiärer, vilket leder till att de tilldelas kapital mer sällan och i mindre summor.

Schyst kommunikation betyder bland annat att inte göra skillnad på män och kvinnor. Det är ett sätt att bidra till att normer och föreställningar förändras.