Schyst företagsrådgivning
3

Vem är företagare?

Hur ser en företagare ut? Vad är ett riktigt företag? Vi har ställt dessa frågor till många olika personer. De spontana svaren är snarlika.

”En ensam hjälte som jobbar jämt”

”I stan är det en proper strikt man i kostym med putsade skor”

”En person som vill tjäna mycket pengar”

”Aktiebolag låter så mycket mer seriöst”

”Att driva ett verkstadsföretag eller IT-bolag har högre status än en butik eller städfirma”

”Tjänster låter flummigt, en produkt går att ta på”

70 procent av Sveriges små- och medelstora företag leds av män. Mansdominerade branscher som industri, tillverkning, bygg och teknik har format rådande norm om vem som anses vara företagare och vad som är ett riktigt företag. Det är också dessa företagare som får mest uppmärksamhet.

30 procent av företagen drivs av kvinnor och 21 procent av personer med utländsk bakgrund. Företag inom servicenäringar, kreativa näringar, gröna näringar och besöksnäring spås ha stor tillväxtpotential och drivs av både kvinnor och män.

Trendspana och fortsätt vara nyfiken!

Alla idébärare och företagare måste bemötas på ett likvärdigt sätt oavsett vilken som är deras drivkraft. Variationen är hur stor som helst. Det finns många nya branscher, samverkans- och organisationsformer vi behöver lära känna och nå med nya sätt att kommunicera.

En del vill tjäna pengar och successivt öka företagets lönsamhet. Andra ser en möjlighet att lättare kombinera arbete och familjeliv, att arbeta under friare former eller att förverkliga en personlig idé. För någon är det enda sättet att försörja sig på en plats med få jobb.

På orter där offentlig sektor lägger ner verksamhet startar samhällsentreprenörer företag som möter invånarnas behov av service. Allt fler tar chansen att skapa sina egna jobb tillsammans i ett kooperativ.

Samtidigt spelar den fysiska platsen för var ett företag finns allt oftare mindre roll. Digitaliseringen skapar nu snabbt nya möjligheter att jobba precis var som helst, gör marknader gränslösa och kunder enklare att nå.

”Vi upplevde att en aktör snabbt föreslog helt andra idéer som frångick vår drivkraft och grundidé. En annan gav råd från ett personligt perspektiv utan branschkunskap som grund. Två aktörer har stöttat och hjälpt oss att tänka stort och visionärt, och uppmuntrat oss att våga testa professionellt. Intressant är att fyra etablerade aktörer har gett oss så olika rådgivning.”
Pernilla Åberg

Pernilla Åberg och Madeleine Norum, Värmlandsboxen AB, har skapat en ny innovativ försäljningskanal för lokala matproducenter.