Schyst idrott
6

Andra visuella uttryck

Färger, typsnitt, layout och symboler är exempel på andra uttryck som sänder budskap och kommunicerar värderingar.

Det finns symboler som visar att föreningen tar ställning för jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Ett exempel är regnbågsflaggan som en del idrottare nu bär som armbindel eller målar på naglarna. Använd aldrig symboler som kan upplevas som kränkande, sexistiska eller rasistiska.

  • En del färger är laddade med budskap, på grund av normer eller för att fylla en viss funktion. Blått för pojkar, rosa för flickor är kanske det vi främst tänker på. Rött kan signalera fara eller att något är upptaget. Grönt används för det som är miljövänligt. Inom idrotten blir föreningens färger en del av identiteten.
  • Vilken karaktär bokstäverna i en text får bestäms av typsnittet. Har du tänkt på att man ofta väljer ett sirligt typsnitt när man riktar sig till tjejer och ett kraftigt typsnitt till killar?
  • Valet av typsnitt ska underlätta läsningen. Det är viktigt för att säkerställa att även personer som ser dåligt, eller har svårt att läsa och förstå svenska, också förstår budskapet.
  • Fler än vi tror är mer eller mindre färgblinda. Då är det svårt att se kontraster och färgerna flyter ihop. Den vanligaste typen är röd-grön färgblindhet. Det finns även andra sorters färgblindhet.
    Illustrationer kan vara till stor hjälp för att förstå exempelvis en beskrivning för den som inte kan språket så bra.
  • Att göra film kräver inte mer än en smart telefon och är ett bra sätt att förklara till exempel en aktivitet. Lägg på även textning och berättarröst så når du också personer som inte hör eller ser så bra.
  • Om filmen publiceras på Youtube finns en översättningsfunktion till fler språk.