Schyst idrott
7

Idrottens ledare är stora förebilder

Det är viktigt att ledare, verksamhetsansvariga och andra vuxna som möter föreningens aktiva idrottare blir medvetna om hur de uttrycker sig och agerar. Det handlar både om vad som direkt sägs, uttrycks med gester och kroppsspråk och indirekt genom bemötande och attityder.

I en förening, ett lag eller en träningsgrupp finns även informella ledare. Se dem som en resurs och involvera dem i värdegrundsarbetet.

Ha alltid i minnet att du är en förebild för andra. Ditt sätt att agera och uttrycka dig kopieras och präglar den kultur som råder i föreningen.

Diskutera regelbundet vilka normer, begränsningar och privilegier som råder i föreningen. Om ni håller dessa frågor levande är möjligheterna större att fånga upp och direkt få bukt med problem och oönskat beteende.

Schysta tips insamlade hos värmlands idrottsföreningar

En schyst ledare:

 • lär sig namnet på alla aktiva
 • kommenterar alltid vad någon gjort bra
 • är trevlig och säger hej
 • förklarar saker tydligt
 • ser om någon är ledsen
 • låter aldrig irriterad
 • uttrycker inte samma förväntningar på alla
 • får oss alla att synas
 • är rättvis och ärlig
 • tycker att alla duger som dom är

En oschyst ledare:

 • ser bara dem som låter och tar stor plats
 • har favoriter
 • säger inte allt till alla, undanhållerinformation
 • uttrycker sig nedvärderande och kränkande
 • skämtar på ett elakt sätt
 • uttrycker sig ironiskt, sarkastiskt eller raljant
 • är otydlig så det blir missuppfattningar
 • säger inte ifrån, låtsas inte se problem
 • förväntar sig att alla är starka och macho
 • hotar om någon gör fel
 • skrämmer mer än peppar
 • ser oss som en flock, inte som individer