Schyst idrott
2

Vilka normer styr i din förening?

Ord och bilder spelar roll

Vi tänker sällan över exakta ordval och uttryck. Omedvetet, och utan att mena något illa, förstärker vi då normer och fördomar, det vill säga regler och föreställningar som kan vara påhittade och falska.

Samhället är en mångfald av människor. Därför måste vi bli mer medvetna, jämlika och inkluderande när vi kommunicerar. Ingen ska behöva må dåligt för att vi uttrycker oss slarvigt.

  • Det spelar roll vad som sägs och visas.
  • Det har betydelse att det sägs och visas.
  • Det är viktigt hur det sägs och visas.

Det har också betydelse vad som inte sägs och visas. Det är viktigt att känna igen sig själv och kunna tänka ”detta är kanske en idrott och en förening för mig”.

Schyst idrott har tagits fram som ett stöd till alla som är ledare eller verksamma på annat sätt inom idrotten. Materialets syfte är att skapa en medvetenhet om hur viktigt det är att tänka på vad vi säger och uttrycker till varandra inom föreningen, men också vad vi signalerar till omgivningen. Det kan finnas saker som föreningen undviker att ta upp till diskussion och det är bra att fundera på vilka frågor detta är och varför de ignoreras.

Kom ihåg att normer inte är det samma som lagar och regler. Det är vi människor som formar normerna vilket gör att vi också har makten att förändra dem. De normer som råder kommunicerar föreningens värdegrund.

Detta är en handbok tänkt att användas praktiskt. Den är full av schysta tips!