Schyst idrott
9

"omklädningsrummet är det ställe där man känner sig mest utsatt"

Schyst miljö

Till omklädningsrummet stängs dörren om hela lagets samlade ilska och besvikelse, glädje och energi. Det är en trång och intim miljö. Det blir snabbt tydligt vilka normer och värderingar som råder i ett omklädningsrum.

Tränaren kanske vilar ut och byter om någon annanstans. Vad som händer i omklädningsrummet är till stor del beroende av ledarens ledarskap, oavsett om hen är närvarande i gruppen eller inte. Stämning och jargong avgörs också av hur väl förankrad föreningens värdegrund är bland de aktiva. En schyst miljö i omklädningsrummet kräver både tydlighet från ledaren och förståelse för vad värdegrunden innebär i praktiken. När vi förstår vad uttrycket ”alla är lika mycket värda” betyder, så känns det i hela kroppen när vi gör fel.

Det är vi själva som bestämmer hur vi vill ha det i omklädningsrummet. Det som inte känns bra låter vi bli nästa gång och bidrar på så sätt till en positiv förändring.

Schysta tips för omklädningsrummet

  • I omklädningsrummet kan gruppens informella ledare ta större plats. Vilka dessa personer är har ofta den formella ledaren bra koll på. En bra relation dem emellan kan motarbeta oönskat beteende.
  • Den som vågar säga ifrån är hjälten – inte den som mobbar.
  • Kom överens med laget eller gruppen om vilka regler som gäller i omklädningsrummet. De ska vara enkla att lära sig utantill. Repetera så fort någon är ny i gruppen.
  • Ta den som säger ifrån på allvar – lyssna och agera.