Schyst idrott
5

Schysta tips om bilder

Agera medvetet i varje steg.

 1. När bilderna tas
 2. När bilder väljs ut
 3. När bilder publiceras
 • Kanske har föreningen bilder som sparas i ett arkiv och återanvänds i olika sammanhang. Ta för vana att regelbundet gå igenom bilderna. Kasta bort och komplettera med nya schysta bilder.
 • Personer på föreningens bilder blir förebilder. Hur de ser ut, vad de gör och i vilket sammanhang de har fotograferats bidrar till hur föreningen uppfattas samt hur välkomnande och öppen gemenskapen upplevs.
  Den som inte känner igen sig själv på föreningens bilder (”det där skulle kunna vara jag”), känner sig troligtvis inte heller välkommen.
 • Var konsekvent i valet av bildmanér när både killar och tjejer ska vara med på bild i ett liknande sammanhang.
  Fotografera personer i en miljö som är relevant för budskapet.
 • Tänk på att perspektivet i bilden påverkar hur innehållet uppfattas. En person som fotograferas uppifrån kan upplevas som förminskad. Tas bilden underifrån signaleras istället makt och överlägsenhet.
 • Det är vanligare att killar och män på bild är aktiva (till exempel är i rörelse, kämpar, presterar, klädda i tränings- och profilkläder eller matchdräkt) än att tjejer och kvinnor är det. De är istället passiva och kanske inte ens fotograferade i sin idrottsliga miljö.
  Tjejer och kvinnor ser ofta glada ut, ler och lägger snällt huvudet på sned. Killar och män avbildas med självsäker kroppshållning och neutrala miner.
 • Om det är flera personer på samma bild – se till att samspelet mellan dem upplevs jämställt.
 • Om det är du själv som ska fotograferas – tänk på hur du vill uppfattas. Tjejer och kvinnor uppmanas oftare än män att ”hitta på nåt roligt” eller att fotograferas i en miljö som inte har med föreningen eller idrottandet att göra. Ställ aldrig upp på något du inte själv vill!