Schyst idrott
10

"Lägg ut, lägg ut!"

Sociala medier är också en arena

Sociala medier är en marknadsförings- och informationskanal för föreningen. Den stora fördelen är att du enkelt når många samtidigt. Men snabbheten innebär också att det lätt kan bli fel. Risken är att inlägg, bilder och kommentarer publiceras utan tanke på hur de upplevs av dem som följer kontot. Misstag kan vara svåra att rätta till eller radera innan de sprids vidare.

Sociala medier är ytterligare en arena där all aktivitet ska präglas av idrottens värdegrund. Här blir det tydligt vad föreningen står för. Med en uttalad och medveten policy för sociala medier kan denna arena bli mycket värdefull och bidra till en bra dialog med och mellan medlemmarna.

Schysta tips om sociala medier

  • Diskutera er fram till en policy för hur sociala medier används och administreras inom föreningen. Den bör omfatta ledare och styrelse liksom aktiva och vårdnadshavare. Involvera så många som möjligt i utformningen.
  • Fördela behörigheterna att administrera föreningens konton med tanke på jämställdhet, jämlikhet och mångfald.
  • I sociala medier kommer feedback ofta snabbt. Rätt hanterad är den bra verktyg för att få kunskap om hur verksamheten fungerar. Använd feedback som underlag för diskussion och ständiga förbättringar.
  • Lös alla problem offline, men informera om lösningen.
  • Här är allt snabbt och enkelt. Då är det ännu viktigare att tänka efter före: • Det spelar roll vad som sägs och visas. • Det är viktigt hur det sägs och visas.
  • Ta chansen att sätta fokus på frågor som är viktiga för föreningen, t ex jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering. Starka tydliga budskap kan snabbt få spridning.
  • Som ledare, styrelseledamot eller verksamhetsansvarig är du alltid en representant för föreningen. Det gäller även när du som privatperson är aktiv i sociala medier. Lever du som du lär?
  • Sociala medier är en bra kanal för att rekrytera nya medlemmar. Visa i ord, bild och handling att alla är välkomna.