Schyst idrott
4

Allt vi gör kommunicerar

Syftet med övningen är att bli medveten om att kommunikation är så mycket mer än bara ord, bilder och uttryck. Faktum är att alla beslut som tas och allt vi gör sänder ut signaler om vilka värderingar och normer som gäller i föreningen.

Här är några exempel:

 • Könsfördelningen i styrelsen, bland ledarna och de aktiva
 • Hur resurser fördelas mellan föreningens aktiva – tjejer/killar, damer/herrar
 • Tilldelning av träningstider och träningsarenor för tjejer/killar, damer/herrar
 • Funkar lokaler, till exempel omklädningsrum och duschar, för alla medlemmars olika behov?
 • Passar klubbdräkt och profilkläder både kvinnor och män?
 • I vilken ordning presenteras resultat för tjejer/killar, damer/herrar vid en prisutdelning?
 • I vilken ordning avgörs viktiga matcher, till exempel finaler för tjejer/killar, damer/ herrar?

Gör så här

Börja med att fundera på frågorna var för sig för att därefter diskutera tillsammans.

Diskutera

 • Hur jämställd är vår förening?
 • Hur jämlik är vår förening?
 • Hur speglas samhällets mångfald i vår förening?
 • Hur ska vi agera för att uppnå målen om jämställdhet, jämlikhet och mångfald?

I ordlistan på finns en förklaring till vad som menas med jämställdhet, jämlikhet och mångfald.