Schyst idrott
2

Bli en medveten ledare

Denna övning utgår från avsnittet som handlar om hur viktiga förebilder idrottens ledare är på sidorna 16. Syftet med övningen är att förstå att ledarens sätt att agera och uttrycka sig präglar den kultur som råder i föreningen.

Gör så här

Börja med att fundera på frågorna var för sig för att därefter diskutera tillsammans. Tänk på ledarskapet i idrottens alla olika arenor – på träning och tävling, i styrelsen, omklädningsrummet och i sociala medier.

Diskutera

Vilka normer, begränsningar och privilegier råder i föreningen?

Hur ska en ledare kommunicera för att alla ska känna sig välkomna och trivas?

Vad kännetecknar de ledare du själv gillade som yngre?

Berätta om en ledare som du tycker är en bra förebild. Varför är hen så bra?

Vad ska vi själva tänka på för att vara bra förebilder för föreningens barn och unga?

Hur kan du som ledare bidra till en jämställd, jämlik och inkluderande miljö i föreningen?