Schyst idrott
5

Lite får man väl tåla, eller?

Syftet med övningen är att uppmärksamma vilka ord och uttryck som kan upplevas som kränkande – men som tyvärr ändå är vanliga inom idrotten.

Gör så här

Jobba tillsammans i gruppen. Lista så många värdeladdade ord och uttryck ni kan komma på som hörs i omklädningsrum, på träningar och tävlingar och sociala medier.

Diskutera

Prata om varje ord och uttryck för sig.

Lista ord och uttryck som ni inte tycker rimmar med de värderingar som föreningen och idrotten står för.