Schyst idrott
8

Planera arrangemang med medvetenhet

Syftet med övningen är att bli mer medveten om hur tävlingar, cuper och andra arrangemang bli mer jämställda, jämlika och inkluderande genom sättet att planera och kommunicera.

Diskutera

Tänk på allt från planering av innehåll, inbjudan, ord- och bildval i trycksaker och på webben (t ex annons, affisch, folder, sociala medier) till genomförande och resultatlistor.

Anpassa frågeställningarna efter de arrangemang som är aktuella under året i er förening.

Exempel:

 • Vilka är målgrupperna för arrangemanget?
 • Får alla vara med i motionsloppet?
 • Hur benämns olika deltävlingar och banlängder?
 • På vilka arenor spelas tjejernas respektive killarnas matcher?
 • Finns det omklädningsrum där alla deltagare känner sig bekväma?
 • Finns det personer som kan känna sig exkluderade?
 • Vilka föreläsare bjuds in till utbildningsdagen? Representerar de alla möjliga perspektiv eller saknas något?
 • Vad gör inbjudan intressant och lockande för nya deltagare?
 • Fika och mat – finns det alternativ för alla deltagare?
 • Hur kan arrangemanget tillgänglighetssäkras?
 • I vilken ordning presenteras resultaten?
 • Prata om bildval med Schyst idrott som hjälp.