Schyst idrott
3

Schyst miljö i omklädningsrummet – A och B

Övning A

Denna övning utgår från avsnittet som handlar om att skapa en schyst miljö där alla känner sig trygga i omklädningsrummet på sidan 24. Syftet med övningen är att få syn på de normer och värderingar som råder i omklädningsrummet och förstå hur det egna ledarskapet kan bidra till en trygg miljö för alla.

Gör så här

Samlas gärna i ett omklädningsrum. Börja med att fundera på frågorna var för sig för att därefter diskutera tillsammans.

Diskutera

  • Hur upplever du miljön i omklädningsrummet med ditt lag/träningsgrupp?
  • Vilka normer och vilken jargong råder? Kan alla känna sig bekväma och trygga?
  • Är det något du skulle vilja förändra?
  • Finns det något du själv tycker är svårt att hantera när det gäller omklädningsrummet?
  • Finns det någon informell ledare i gruppen? Hur är din relation till denna person?
  • Har du några konkreta tips till dina ledarkollegor?

Övning B

Denna övning utgår från avsnittet som handlar om att skapa en schyst miljö där alla känner sig trygga i omklädningsrummet på sidan 24. Syftet med övningen är att laget/träningsgruppen tillsammans tar fram några enkla regler om vad som gäller i omklädningsrummet.

Gör så här

Samlas i omklädningsrummet och använd en del av träningstiden till den här övningen. Ta med ett stort blädderblock och tuschpennor för att notera allt som sägs och idéer som kommer fram.

Du som ledare kan börja med att prata om hur viktigt det är för dig att alla känner sig trygga här i omklädningsrummet. Diskutera sedan med dessa frågor som grund:

  • Hur tycker du att stämningen ska vara här i omklädningsrummet så att alla ska känna sig trygga?
  • Vilka regler tycker du ska gälla?

Gör tillsammans en slutlig lista med de regler som ska gälla. Den ska vara så enkel och kort att den går att minnas utantill.

Gör övningen en gång i början av varje ny termin. Listan presenteras även på möten med vårdnadshavare.