Schyst idrott
9

Ta fram en policy för sociala medier

Syftet med övningen är att ta fram riktlinjer för hur föreningen syns och agerar i sociala medier.

På sidorna 26-27 i Schyst idrott finns schysta tips. Riktlinjerna bör formuleras så enkelt som möjligt så att de är lätta att både förstå och följa.

DISKUTERA BLAND ANNAT:

Riktlinjerna bör ge vägledning när det gäller bland annat:

  • På vilka plattformar (ex Facebook, Twitter, Youtube, Instagram) har föreningen konton?
  • Vilket är vårt syfte med att vara aktiva i sociala medier? Hur vill vi använda de möjligheter som ges?
  • Vilka målgrupper vill vi kommunicera med på de olika plattformarna? Internt i föreningen? Externt med andra intressenter?
  • Vilka personer/funktioner kan göra inlägg i föreningens namn?
  • Kan träningsgrupper eller olika lag ha egna konton i föreningens namn? Vem tar ansvar för att dessa sköts på samma sätt som våra baskonton?
  • Vem besvarar eller kommenterar inlägg när det behövs?
  • Hur hanteras feedback som lämnas via sociala medier?
  • Formulera några regler för schyst kommunikation i ord och bild inspirerade av innehållet i Schyst idrott.
  • Hur säkerställer vi att personer som inte ska/vill vara med på bild slipper det?