Schyst idrott
7

Vad betyder orden?

JÄMSTÄLLDEHT

JÄMLIKHET

MÅNGFALD

INKLUDERING

Vad betyder orden för oss?

Syftet med övningen är att reflektera över och skapa en samsyn om vad begreppen jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering betyder för oss i föreningen.

I slutet av Schyst idrott finns en ordlista med ord och uttryck.
Det kan vara bra att då och då gå igenom dessa – och gärna även komplettera med fler som kan vara bra att ha koll på.

Gör så här

Ta fram uppslaget med rubriken Ordlista som gör debatten begriplig.
Gå igenom orden och deras betydelse tillsammans. Vilka fler ord brukar ni stöta på som kan vara svåra att förstå innebörden av?

Diskutera

  • Vad betyder och innebär jämställdhet för oss?
  • Vad betyder och innebär jämlikhet för oss?
  • Vad betyder och innebär mångfald för oss?
  • Vad betyder och innebär inkludering för oss?