Schyst idrott
1

Värdeladdade uttryck

Denna övning utgår från avsnittet som handlar om att välja ord som gör skillnad på sidan 8. Syftet med övningen är att bli mer medveten om vilken betydelse valet av ord och uttryck har för vilka värderingar, fördomar och föreställningar som förmedlas.

Gör så här

Låtsas att du ska skriva en kort text för att presentera en aktiv idrottare i föreningen. Publicering av text och bild ska ske på Riksidrottsförbundets hemsida på temat ”Vi som älskar idrott”.

  • Välj en av de fyra personerna på bilderna här som du vill berätta om.
  • Beskriv personen med så värdeladdade ord och könsbundna uttryck som möjligt
  • Skriv sedan om texten för att beskriva samma person med så jämställda, jämlika och inkluderande ordval som möjligt.

Diskutera

  • Vilka ord och uttryck valde du i din första text? Vad signalerar dessa ord och uttryck för värden och uppfattningar?
  • Vilka ord och uttryck vill du byta ut och varför?
  • Vilka ord och uttryck valde du i din andra text?
  • Vilken text var svårast att skriva? Varför?