Schyst idrott
6

Vi granskar vår kommunikation

Syftet med övningen är att höja kvaliteten på föreningens egen kommunikation i olika kanaler med tanke på jämställdhet, jämlikhet och mångfald.

Gör så här

Gör en workshop där ni plockar fram affischer, inbjudningar och andra trycksaker, visar webbplatsen i storbild och skrollar igenom föreningens flöden i sociala medier.

Titta, läs och tänk efter.

Diskutera

Med fokus på texterna:

  • Använder vi ord och uttryck på ett jämställt och jämlikt sätt?
  • Ges tjejer/killar och damer/herrar samma utrymme?
  • Använder vi ett språk som alla förstår?

Med fokus på bilderna:

  • Hur framställs tjejer/killar och damer/herrar på bilderna?
  • Visar våra bilder jämställdhet? Jämlikhet? Mångfald?

Det här är vi bra på!
Samla goda exempel. Diskutera varför ni tycker de är bra.

Det här vill vi göra bättre!
Ta fram de mindre bra exempel som plockats fram till workshoppen. Diskutera vad ni inte gillar. Hur kunde en gjort istället? Ser ni något mönster i de mindre bra exemplen?

Som avslutning – gör en gemensam lista på saker ni vill förbättra, en egen checklista för mer jämlik kommunikation.