Schyst kommunikation

Schyst!

Schyst! är en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt. Det även finns ett arbetsmaterial att utgå ifrån om du vill arbeta med frågorna i din organisation.

Schyst! lanserades 2014 och har sen dess distribuerats i mer än 25 000 exemplar över hela landet. Den innehåller bilder, tydliga exempel kring ordval och bildkomposition, råd vid fotografering och andra tips som hjälper dig kommunicera schystare.

Målet är jämlik kommunikation där alla känner sig inkluderade i ord och bild. Personerna på bilderna är invånare i Värmland som tillsammans illustrerar olika aspekter kring mångfald och jämlikhet.

Du får gärna använda bilder och innehåll, men glöm inte att hänvisa till källan.

Schyst! är producerad av Region Värmland.
Kommunikationschef: Hedvig Bergenheim
Genusutvecklare: Marianne Nilsson
Grafisk formgivare: Lars Falkman
Bilder: Øyvind Lund (frilans, www.fotografiska.com), vector designed by freepik.com
Texter: Katarina Averås (frilans, www.averas.se)
Granskad av: Tomas Gunnarsson (genusvetare, www.genusfotografen.se) och Hannah Lemoine (expert på jämställdhet och kommunikation, www.addgender.se)

Tack till alla våra fotomodeller som med sina personligheter och yrken bidragit till jämställdhet, mångfald och jämlikhet i den här handboken.