Schyst kommunikation
1

Ord i debatten

KÖN

MÅNGFALD

GENUS

JÄMSTÄLLDHET

NORMER

GENUSPERSPEKTIV

JÄMLIKHET

HEN

NORMKRITISKT PERSPEKTIV

Ord i debatten

I Schyst! finns en enkel ordlista med ord och uttryck som ofta används när vi diskuterar jämställdhet, mångfald och jämlikhet.

På en arbetsplats kan det vara bra att då och då gå igenom dessa ord och uttryck – och även lista fler som kan dyka upp. Syftet är att både skapa en samsyn på vad som menas och att komma överens om vad orden/uttrycken betyder och innebär för den egna organisationen.

GÖR SÅ HÄR

Ta fram uppslaget med rubriken Ord i debatten som finns i bakre delen av Schyst! Gå igenom orden och deras betydelse tillsammans. Vilka fler ord brukar ni stöta på som kan vara svåra att förstå innebörden av?

DISKUTERA

  • Vad betyder och innebär jämställdhet för oss?
  • Vad betyder och innebär mångfald för oss?
  • Vad betyder och innebär jämlikhet för oss?