Schyst kommunikation
8

Beställa och köpa kommunikation

En del av oss är även beställare av kommunikation. För att resultatet ska bli som du vill, är det viktigt att du ger den skribent, fotograf eller formgivare som du anlitar ett bra underlag. Din brief ska inte bara ge information om budskap, målgrupper och önskat resultat, utan bör även innehålla tydliga instruktioner om vad du inte vill ha.

  • Be anbudsgivarna i en upphandling berätta hur de kan bidra till jämlik kommunikation.
  • Klargör att jämlik kommunikation är viktigt för dig och din organisation.
  • Ge gärna bort ett exemplar av den här handboken.
  • Visa exempel på bilder du inte vill se (till exempel passiva kvinnor och aktiva män).
  • Be skribenten att använda könsneutrala uttryck (till exempel musiker istället för tjejband) och att undvika värdeladdade stereotypa ord (till exempel pojkarna flabbade, flickorna fnittrade).