Schyst kommunikation
6

"Gör nåt kul! Hoppa upp på bordet vetja!"

Dags för fotografering

Ju mer noggrant du planerar en fotografering, desto större är chansen att resultatet blir som du vill. Liksom skribenten behöver bli mer medveten om sina ordval, behöver fotografen tänka på jämlikhet i fotograferingsögonblicket.

  • Tänk efter vad eller vem som visas i bild och varför.
  • Tänk efter vad eller vem bilden utelämnar och varför.

Schysta tips!

  • Var konsekvent med val av bildmanér när både män och kvinnor ska vara med på bild i liknande sammanhang – antingen ligger både män och kvinnor på sina skrivbord, eller så gör ingen av dem det.
  • Om det är du själv som ska fotograferas – tänk på hur du vill uppfattas. Är du kvinna händer det oftare att du ombeds att ”göra något roligt” eller att fotografen vill arrangera en bild som inte har något med budskapet att göra. Är du däremot man handlar kanske fotografens regi istället om att få dig att framstå som stark, beslutsam eller i en maktposition. Ställ aldrig upp på något du inte själv vill.
  • Fotografera personer i en miljö som är relevant för budskapet. Om en person intervjuats med anledning av sitt yrke eller sin profession ska hen också fotograferas i jobbmiljö. Alltför ofta fotograferas kvinnor istället hemma i soffan eller på promenad med hunden. Män däremot får vara kvar i sitt yrkesmässiga sammanhang – vid konferensbordet eller på verkstadsgolvet. Har intervjun karaktären av ett personporträtt kan det naturligtvis vara helt rätt med fotografering i miljöer utanför jobbet – det gäller såklart både kvinnor och män.
  • Fundera över ur vilket perspektiv bilden tas. En person som fotograferas uppifrån kan upplevas som förminskad. Tar du bilden ur grodperspektiv kan du istället få en person på bilden som signalerar makt och överlägsenhet.