Schyst kommunikation
9

"Min familj!"

Fler schysta tips

Ju mer vi blir medvetna om att kommunicera jämlikt, desto mer självklart kommer det att vara. Tipsen i den här handboken vill fungera som vägledning. Snart hittar var och en av oss vårt eget arbetssätt.

 • Namnge kvinnor och män på samma sätt – alltid med både för- och efternamn första gången, därefter med antingen båda namnen eller bara förnamn.
 • ”Familj” är inte ett homogent begrepp. I en förskolegrupp finns till exempel barn som lever med vårdnadshavare som inte är hens förälder, det finns de som har två mammor, en ensamstående pappa, eller både en mamma och en pappa. Familjer kan alltså se ut på väldigt många olika sätt.
 • Gå utanför traditionella nätverk för att skapa en jämlik mix av deltagare/föreläsare till till exempel konferenser, seminarier och paneldebatter, eller när du behöver experter som uttalar sig i olika frågor. Bestäm dig för att mångfald och jämlikhet är viktigt.
 • Ge konsekvent likvärdig information om män och kvinnor i faktarutor eller andra personbeskrivningar, till exempel civilstånd och antal barn. Fundera över vilka frågor du ställer till en man respektive till en kvinna –
  Hur klarar du av så hög arbetsbelastning samtidigt som du har små barn?
  Vad gör du helst på fritiden?
  Hur är det att vara en kvinnlig chef?
  Vad tycker dina kollegor om att ha en manlig chef?
 • Var förberedd inför en intervju. Tänk på hur du formulerar frågorna – finns det en risk för att den du samtalar med ska uppleva dem som exkluderande eller kränkande?
 • Tänk tvärtom! Kolla till exempel vad som händer med kommunikationen och budskapet om du i tanken byter kön på intervjupersonen eller personer i olika positioner i bilden. Skulle du ställa samma frågor? Uttrycka dig med samma värdeladdade ord? Regissera bilden på samma sätt?
 • Vilket perspektiv har du på din frågeställning – till exempel är det kvinnor som tjänar mindre än män, eller är det män som tjänar mer än kvinnor?
 • Använd hellre ordet partner än till exempel make, pojkvän, fru eller tjej. Se över blanketter och frågeformulär så att det finns rutor att kryssa för alla.
 • Olika målgrupper kräver att vi anpassar vår språkliga nivå. Det viktiga är inte att vi som kommunicerar får visa hur svåra ord vi kan – det viktiga är att mottagaren förstår budskapet.
 • Undvik att utgå från att män är på ett vis och kvinnor på ett annat. Våra egenskaper, önskemål och förmågor varierar mer mellan olika personer än mellan könen.
 • Gör det till en vana att se på den färdiga texten, presentationen, bilden, webbsidan eller trycksaken med normkritiska ögon. Behöver du förändra något för att skapa jämlikhet? Räkna antalet kvinnor och män som syns i bild. Vem är aktiv, vem är passiv? Återspeglas den mångfald som finns i samhället?
 • Är du osäker – ta hjälp av en kollega eller någon som har bra kunskaper om jämlik kommunikation.