Schyst kommunikation
3

Dagisfröken?

Hitta alternativ

Välj ord med ambitionen att uttrycka dig så jämlikt som möjligt. Här är några exempel på synonymer du kan använda. Med dessa som bas är det enkelt att själv se fler möjligheter.

Skriv/säg…

Förskollärare …istället för Dagisfröken

Riksdagsledamot…istället för Riksdagsman

Forskare…istället för Vetenskapsman

Justerare…istället för Justeringsman

Kassabiträde…istället för Kassörska

Legofigur…istället för Legogubbe

Talesperson…istället för Talesman

Invånare…istället för Medborgare