Schyst kommunikation
7

Hudfärgat plåster?

Jämlika och ojämlika upplevelser

Kommunikation sker på fler sätt. Några erfarenheter.

Färg

Ordet hudfärg är inte en specifik färg i färgskalan. Hudens färg varierar ju från person till person. Därför blir det alltid fel när vi säger till exempel ”hudfärgad krita” eller ”hudfärgade strumpbyxor”.

Tonläge

Tänk på inbjudningar till konferenser, temadagar eller arrangemang. Om deltagarna främst väntas vara kvinnor innehåller programmet ofta lättare inslag och det lockas med till exempel chokladprovning. Om den utvalda målgruppen istället är män, präglas både inbjudan och innehåll av affärsmässighet, seriositet och lockbetet kan vara en föreläsning om whiskey.

Attityd

Det var startdags i ett motionslopp för kvinnor. Speakern önskade cyklisterna en trevlig dag och uppmanade dem att se sig om i naturen. När startfälten består av män är attityden ofta en annan – idrottslig prestation står i fokus.